Z historii Filipowa
Strefa wiedzy
Linki

Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego

24 edycja Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego w Polsce obfitowaa w szereg spotka o charakterze bezporedniej konfrontacji widzów i uczestników z histori. Przygotowano szereg przedsiwzi, majcych na celu przyblienie dziejów naszego kraju- w tym prelekcje, wykady, wystawy i rekonstrukcje. EDD obchodzone na Suwalszczynie nawizyway do wydarze z XVII wieku. Przygotowujc si do obchodów uczniowie naszej szkoy porzdkowali teren wokó pomnika bitwy pod Filipowem. Z pomoc klas trzecich gimnazjum, Modzi Kustosze sadzili drzewa wokó pomnika. Nieocenionym pomocnikiem i najlepszym znawc sadzenia drzew okaza si pan Edward Kamiski. (Dzikujemy!)

Pomagali nam take panowie ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Filipów. To oni opiekowali si drzewkami, podlewajc je do momentu ukorzenienia si rolin (Dzikujemy!). Teren zdobi: jarzb szwedzki- Karol Gustaw, jarzb polski- Wincenty Gosiewski, jaowce i irga, dostarczone do szkoy dziki Starostwu Powiatowemu w Suwakach.

17 wrzenia miao miejsce spotkanie „ Z wizyt Paców w Dowspudzie”. W bogatej scenerii wystaw- dokumentów, rekwizytów i kostiumów oraz historycznych prezentacji dziejów paacu przygotowano atrakcyjne prelekcje dotyczce wydarze potopu szwedzkiego. Przed wykadami odbyo si „ Narodowe czytanie Sienkiewicza” . Upamitniajc setn rocznic mierci pisarza – przedstawiciel e wadz i gocie odczytali fragmenty „ Potopu” . Fragmenty bitew- pod Prostkami i Filipowem odczytali uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Filipowie- Hubert, Wiktoria, Agata i Asia.

Wykad na temat bitwy pod Filipowem wygosi dr Sawomir Augusiewicz. Na podstawie ryciny oraz dokumentacji bitwy opowiedzia o jej przebiegu. Zaprezentowa te ciekawe mapy z lat 1802-12 i 1834, na których odnale mona znane tereny. O historii monety w Rzeczpospolitej opowiada pan Adam Bordzio, a pan Tadeusz Sobuniewski zaprezentowa topografi bitwy- ze wspóczesnymi zdjciami. Nasz pobyt w Dowspudzie zakoczy pokaz mody XVIII- XIX wieku.

W niedziel uczestnicy Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego udali si na Seminarium popularno- naukowe pt. „lady bitwy pod Filipowem-1656”. Z przewodnikiem- panem Tadeuszem Sobuniewskim zwiedzano miejsca stanowisk wojsk szwedzkich w okolicach Mieruniszek. Cao zakoczyo wspólne ognisko w obozie hetmana Gosiewskiego w Filipowie.

 

 

FOTORELACJA>>>>>>>

 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Doradztwo zawodowe

 

Rodzina szkół

Cybernauci

Orzeł biały