Z historii Filipowa
Strefa wiedzy
Linki

Zapraszam  rodziców na spotkanie:  Jak wspiera dziecko w korzystaniu z Internetu, które odbdzie si 9 listopada 2016 r. o godz. 16.00 w maej sali gimnastycznej. Czas trwania spotkania 45 minut. Spotkanie prowadzi: trenerka z Fundacji Nowoczesna Polska

Projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Bezpieczna+ i finansowany ze rodków Ministra Edukacji Narodowej. Patronat honorowy nad projektem objli: Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak oraz Orodek Rozwoju Edukacji. Ewa ebkowska
Dyrektor Zespou Szkó w Filipowie

 
Doradztwo zawodowe

 

Rodzina szkół

Orzeł biały