Z historii Filipowa
Strefa wiedzy
Linki

Przebieg dnia:

8.00 - Sprawdzenie obecnoci w klasach przez nauczyciela uczcego na 1 lekcji i zejcie wszystkich klas na hal;
8.05 - rozpoczcie akademii: uroczyste przywitanie goci, przekazanie sztandaru, krtka cz artystyczna;
9.00 - rozejcie si uczniw do klas i spotkanie z wychowawc;
9.05 - ustawienie pochodu - parter przed starym wyjciem
SP kl. Ia, Ib, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, IVb, Va, VIa, VIb, Gim. Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb - przejcie do kocioa;
9.15 - Msza wita;
10.00- przejcie pochodem pod Db Pamici, zoenie kwiatw;
10.15 - powrt pochodem do szkoy, posiek dla wszystkich uczniw;
10.40 : - kl. I - III sp - gry i zabawy pod opiek wychowawcw;
- kl. IV- VI sp kl. I-III gim. - zejcie na hal, rozpoczcie gry terenowej Wdrujemy i poznajemy wiat z Janem Pawem II.

Zakoczenie gry :12.20.
Podsumowanie gry na hali : 12.20 - 12. 40
Odjazdy autobusw : 12.45 i 13.15 ( szczegy na ogoszeniu w pokoju nauczycielskim)

 
Doradztwo zawodowe

 

Rodzina szkół

Orzeł biały