Z historii Filipowa
Strefa wiedzy
Linki

Oficer suy staej artylerii WP: mjr (1 V 1919), ppk (15 VIII 1924), pk (1 I 1931), pomiertnie gen. bryg. (28 IX 1994), PS. "Cis", "Janka", "Orkan", "Stach".Ur. 1 maja 1892 w Filipowie, pow. Suwaki, syn Dominika i Anny z d. opieskiej, z rodzin ziemiaskich. Ukoczy w 1909 gimnazjum handlowe w Suwakach uzyskujc matur, a w 1909-1914 studiowa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, uzyskujc absolutorium oraz przez 6 semestrw na Wydziale Maszyn Szkoy Politechnicznej we Lwowie.By w tym czasie czonkiem Zwizku Strzeleckiego. Od 1 VIII 1914 suy w Legionach (I bateria kadrowa, potem 1 puk artylerii) kolejno jako dowdca dziaa, plutonu, oficer wywiadowczy i adiutant dyonu haubic, bdc mianowanym na stopnie chorego (14 III 1915) i ppor. (1 V 1916).

Walczy w Karpatach, na Bukowinie i na Woyniu. Po kryzysie przysigowym od 22 VII 1917 do 1 XI 1918 wiziony przez Niemcw, m.in. internowany by w Szczypiornie, a potem w Rastatt i Werl. Od 5 XI 1918 w WP, najpierw jako by referentem w Inspektoracie Artylerii w Warszawie, a od 29 XI 1918 adiutantem w Adiutanturze Generalnej Naczelnego Wodza.

 

Henryk Minkiewicz

Henryk Minkiewicz przyszed na wiat dnia 19 stycznia 1880 roku w Suwakach, w rodzinie urzdnika Izby Skarbowej, Kazimierza Minkiewicza. Matka jego, Karolina z Michaowskich, pochodzia z Rajgrodu, ojciec za z Filipowa, z rodziny mieszczaskiej, o szlacheckim rodowodzie i tradycjach patriotycznych, odgrywajcej niepoledni rol w yciu miasteczka. Henryk, wraz z rodzicami i rodzestwem, wyjecha z Suwak najpniej w 1888 roku do Mariampola.

 

Romuald Minkiewicz

Wybitny biolog o uznanej renomie, podny poeta i dramatopisarz, dziaacz Polskiej Partii Socjalistycznej, niestrudzony prelegent uniwersytetw ludowych, propagator wolnomylicielstwa, publicysta odwanie goszcy wasne zdanie - to tylko cz tego, co mona powiedzie o Romualdzie Kazimierzu Minkiewiczu. Urodzi si w Suwakach 27 stycznia 1878 roku. By synem pochodzcego z Filipowa Kazimierza, urzdnika skarbowego i Karoliny z Michaowskich, bratem Henryka. Uczy si w Augustowie, do gimnazjum uczszcza w Mariampolu.

 

Czestaw Matusiewicz

Czestaw Matusiewicz przyszed na wiat 13 maja 1913 roku w osadzie Miodoborze w gminie Filipw. Rodzicami byli Micha i Anna z Barszczewskich. Do szkoy powszechnej uczszcza w Jemielistem. W listopadzie 1926 roku zapisa si do klasy drugiej Gimnazjum Pastwowego imienia Karola Brzostowskiego w Suwakach. Wrd kolegw klasowych byli midzy innymi Edward Szczepanik i Zdzisaw Maszewski. Dobrze zdany egzamin dojrzaoci pozwoli w 1933 roku na podjcie dalszej nauki. Wstpi do Seminarium Duchownego oraz na Wydzia Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

 

Alfred Wierusz-Kowalski

Urodzi si 11 padziernika 1849 roku w Suwakach. Jego ojciec Teofil by regentem kancelarii ziemiaskiej (notariuszem). Alfred by pierwszym dzieckiem z drugiego maestwa ojca z Teofil z Siewierskich, crk zarzdcy majtku. Rodzina bya liczna - dwoje dzieci z pierwszego i siedmioro z drugiego maestwa. Wierusz-Kowalscy dobrze sytuowani materialnie mieli w Suwakach dom mieszkalny i nieduy majtek w Dbszczynie k/Filipowa, w ktrym spdzali letnie miesice.

 

Aleksander Guagnini

Pochodzi ze zuboaej szlachty woskiej. Do Polski przyby wraz z ojcem. Walczy w wojsku polskim za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, w wyprawach wooskiej i moskiewskich. Uchodzi za znawc sztuki oblniczej i fortyfikacji. Przez osiemnacie lat dowodzi jako rotmistrz zaog Witebska; walczy rwnie w Inflantach pod dowdztwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Otrzyma indygenat polski w 1571 r. i zosta starost filipowskim.

 

Andrzej Wiszowaty

Na przeomie XVI i XVII wieku powsta na Suwalszczylnie silny zbr ariaski. Utworzy go w 1594 r. w Filipowie Krzysztof Morsztyn, starosta filipowski. Pomaga w tym dziele m jego siostry Elbiety, Faust Socyn oraz przeoony zboru, Jan Volkert, znakomity dziaacz i pisarz ariaski. U jego boku, kaznodziej w Filipowie by wwczas Andrzej Wiszowaty - senior. Mocno zaangaowani w dziaalno religijn byli jego dwaj bracia - Benedykt, nalea do zaoycieli szkoy w Rakowie, a wicestarost w Filipowie, gorliwym apostoem arianizmu by Stanisaw. Ostatni, oeni si z jedyn crk Socyna, Agnieszk. Z tego zwizku w Filipowie 26 listopada 1608 r. urodzi si Andrzej Wiszowaty.

 
Rodzina szkół

Cybernauci

Okienko zaufania

Kontakt z pedagogiem
szkolnym

Orzeł biały
Szukaj w serwisie
Faza księżyca
Układ planet
Pogoda na słońcu
SDAC