Linki

Władysław Jakub Filipkowski

Oficer służy stałej artylerii WP: mjr (1 V 1919), ppłk (15 VIII 1924), płk (1 I 1931), pośmiertnie gen. bryg. (28 IX 1994), PS. "Cis", "Janka", "Orkan", "Stach".Ur. 1 maja 1892 w Filipowie, pow. Suwałki, syn Dominika i Anny z d. Łopieńskiej, z rodzin ziemiańskich. Ukończył w 1909 gimnazjum handlowe w Suwałkach uzyskując maturę, a w 1909-1914 studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, uzyskując absolutorium oraz przez 6 semestrów na Wydziale Maszyn Szkoły Politechnicznej we Lwowie.Był w tym czasie członkiem Związku Strzeleckiego. Od 1 VIII 1914 służył w Legionach (I bateria kadrowa, potem 1 pułk artylerii) kolejno jako dowódca działa, plutonu, oficer wywiadowczy i adiutant dyonu haubic, będąc mianowanym na stopnie chorążego (14 III 1915) i ppor. (1 V 1916).

Walczył w Karpatach, na Bukowinie i na Wołyniu. Po kryzysie przysięgowym od 22 VII 1917 do 1 XI 1918 więziony przez Niemców, m.in. internowany był w Szczypiornie, a potem w Rastatt i Werl. Od 5 XI 1918 w WP, najpierw jako był referentem w Inspektoracie Artylerii w Warszawie, a od 29 XI 1918 adiutantem w Adiutanturze Generalnej Naczelnego Wodza.

 

Henryk Minkiewicz

Henryk Minkiewicz przyszedł na świat dnia 19 stycznia 1880 roku w Suwałkach, w rodzinie urzędnika Izby Skarbowej, Kazimierza Minkiewicza. Matka jego, Karolina z Michałowskich, pochodziła z Rajgrodu, ojciec zaś z Filipowa, z rodziny mieszczańskiej, o szlacheckim rodowodzie i tradycjach patriotycznych, odgrywającej niepoślednią rolę w życiu miasteczka. Henryk, wraz z rodzicami i rodzeństwem, wyjechał z Suwałk najpóźniej w 1888 roku do Mariampola.

 

Romuald Minkiewicz

Wybitny biolog o uznanej renomie, płodny poeta i dramatopisarz, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, niestrudzony prelegent uniwersytetów ludowych, propagator wolnomyślicielstwa, publicysta odważnie głoszący własne zdanie - to tylko część tego, co można powiedzieć o Romualdzie Kazimierzu Minkiewiczu. Urodził się w Suwałkach 27 stycznia 1878 roku. Był synem pochodzącego z Filipowa Kazimierza, urzędnika skarbowego i Karoliny z Michałowskich, bratem Henryka. Uczył się w Augustowie, do gimnazjum uczęszczał w Mariampolu.

 

Czestaw Matusiewicz

Czestaw Matusiewicz przyszedł na świat 13 maja 1913 roku w osadzie Miodoborze w gminie Filipów. Rodzicami byli Michał i Anna z Barszczewskich. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Jemielistem. W listopadzie 1926 roku zapisał się do klasy drugiej Gimnazjum Państwowego imienia Karola Brzostowskiego w Suwałkach. Wśród kolegów klasowych byli między innymi Edward Szczepanik i Zdzisław Maszewski. Dobrze zdany egzamin dojrzałości pozwolił w 1933 roku na podjęcie dalszej nauki. Wstąpił do Seminarium Duchownego oraz na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

 

Alfred Wierusz-Kowalski

Urodził się 11 października 1849 roku w Suwałkach. Jego ojciec Teofil był regentem kancelarii ziemiańskiej (notariuszem). Alfred był pierwszym dzieckiem z drugiego małżeństwa ojca z Teofilą z Siewierskich, córką zarządcy majątku. Rodzina była liczna - dwoje dzieci z pierwszego i siedmioro z drugiego małżeństwa. Wierusz-Kowalscy dobrze sytuowani materialnie mieli w Suwałkach dom mieszkalny i nieduży majątek w Dębszczyźnie k/Filipowa, w którym spędzali letnie miesiące.

 

Aleksander Guagnini

Pochodził ze zubożałej szlachty włoskiej. Do Polski przybył wraz z ojcem. Walczył w wojsku polskim za Zygmunta Augusta i Stefana Batorego, w wyprawach wołoskiej i moskiewskich. Uchodził za znawcę sztuki oblężniczej i fortyfikacji. Przez osiemnaście lat dowodził jako rotmistrz załogą Witebska; walczył również w Inflantach pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Otrzymał indygenat polski w 1571 r. i został starostą filipowskim.

 

Andrzej Wiszowaty

Na przełomie XVI i XVII wieku powstał na Suwalszczylnie silny zbór ariański. Utworzył go w 1594 r. w Filipowie Krzysztof Morsztyn, starosta filipowski. Pomagał w tym dziele mąż jego siostry Elżbiety, Faust Socyn oraz przełożony zboru, Jan Volkert, znakomity działacz i pisarz ariański. U jego boku, kaznodzieją w Filipowie był wówczas Andrzej Wiszowaty - senior. Mocno zaangażowani w działalność religijną byli jego dwaj bracia - Benedykt, należał do założycieli szkoły w Rakowie, a wicestarostą w Filipowie, gorliwym apostołem arianizmu był Stanisław. Ostatni, ożenił się z jedyną córką Socyna, Agnieszką. Z tego związku w Filipowie 26 listopada 1608 r. urodził się Andrzej Wiszowaty.

 

Rodzina Szkół JPII

Cybernauci

Okienko zaufania

Kontakt z pedagogiem
szkolnym

Orzeł Biały

Szukaj w serwisie
Faza Księżyca
Układ planet
Pogoda na Słońcu
SDAC
JoomlaWatch Agent
JoomlaWatch 1.2.12 - Joomla Monitor and Live Stats by Matej Koval
JoomlaWatch Visitors


90.3%Poland Poland
5.8%United States United States
1.5%Germany Germany
0.3%United Kingdom United Kingdom
0.3%Kuwait Kuwait
0.3%Russian Federation Russian Federation
0.2%Canada Canada
0.1%Romania Romania
0%Netherlands Netherlands
0%Ukraine Ukraine

Dzisiaj: 9
Wczoraj: 11
Bieżący tydzień: 73
Poprzedni tydzień: 133
Bieżący miesiąc: 454
Poprzedni miesiąc: 1589
Ogółem: 4578