Z historii Filipowa
Strefa wiedzy
Linki

sport

Piłkarskie sukcesy w rozgrywkach LZS

 

Piłkarska kadra czeka

 

11 kwietnia 2017 r. na trasach pooonych przy Zespole Szk w Dowspudzie odbyy si Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w biegach przeajowych. W tegorocznych zawodach wystartowao 929 zawodnikw z 41 szk z terenu powiatu suwalskiego, sejneskiego i Suwak . Wrd medalistw byy dziewczta ze Szkoy Podstawowej i Gimnazjum w Filipowie. W punktacji oglnej Gimnazjum w Filipowie uplasowao si na trzecim miejscu w powiecie.

Rocznik 2007 i modsze 600 m
3.Alicja Kibitlewska - SP Filipw

Rocznik 2006 - 600 m
2. Oliwia Wilczewska - SP Filipw

Rocznik 2003 - 900 m
2.Ewelina Bielecka - Gimnazjum Filipw
5. Natalia Bitowska - Gimnazjum Filipw


Rocznik 2002 - 900 m
5. Anita Gliniecka - Gimnazjum Filipw

PUNKTACJA DRUYNOWA

3. Gimnazjum w Filipowie - 345

 


W ramach Europejskich Dni Sportu dla Wszystkich Gminny Orodek Kultury w Filipowie zaprosi uczniów klasy Va do udziau w Turnieju Tenisa Stoowego w Warsztacie Terapii Zajciowej. Dwugodzinne rozgrywki zaowocoway pucharami. Zwycizcom serdecznie gratulujemy a GOK i WTZ dzikujemy za zaproszenie.

 

Sukcesy szachowe

 

Klasyfikacja kocowa Coca-Cola Cup 2015 w kategorii chopców:

1. Gimnazjum nr 3 z Legnicy
2. Gimnazjum Miejskie nr 1 z Miska Mazowieckiego
3. Gimnazjum nr 22 z Czstochowy
4. Szkoa Mistrzostwa Sportowego z odzi
5. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Poznaniu
6. Publiczne Gimnazjum nr 5 w Kluczborku
7. Zespó Szkó Publicznych na 1 ze Skaryska-Kamiennej
8. Publiczne Gimnazjum z Filipowa
9. Gimnazjum nr 12 w Olsztynie
10. Gimnazjum nr 16 z Lublina
11. Gimnazjum Sportowe nr 1 w Szczecinie
12. Gimnazjum z Oddziaami Integracyjnymi nr 3 w Kronie
13. Gimnazjum nr 2 ze Wschowy
14. Gimnazjum nr 7 w Grudzidzu
15. Gimnazjum nr 2 w Bochni
16. Gimnazjum nr 12 w Gdasku

Fotorelacja z wyjazdu na turniej Coca-Cola Cup 2015 w Gdasku

Dzie pierwszy - Planetarium w Olszynie i zwiedzanie ZOO w Gdasku Oliwie 

 Dzie drugi - walka na boisku MOSiR

 Dzie drugi - wizyta Roberta Lewandowskiego na Coca Cola Cup 2015

 Dzie trzeci - walka w finaach na Targu Wglowym

Dzie czwarty - zwiedzanie Malborka

 

W czwartek 11 06 2015 r na bocznym boisku stadionu miejskiego w Biaymstoku odby si fina województwa podlaskiego turnieju Coca-Cola Cup. Zagrao w nim 16 zespoów chopicych i 8 dziewczcych, które okazay si najlepsze we wczeniejszych eliminacjach. Wród chopaków powiat suwalski reprezentoway druyny: PG nr 7 w Suwakach, ZS nr 8 w Suwakach, PG w Sobódce i PG w Filipowie. Suwalskie druyny odpady w grupach, zespó ze Sobódki poleg w wierfinale. W walce o medale druyna z Gimnazjum nr 15 w Biaymstoku pokonaa 6:0 swoich rówieników z omy, w drugim pófinale chopaki z Filipowa rozbili 11:2 Gimnazjum Sportowe nr 19 w Biaymstoku. W walce o zwycistwo i o wyjazd na wielki fina w Gdasku spotkaa si ponownie druyna biaostockiej pitnastki i zawodnicy z Filipowa. To drugie finaowe spotkanie tych druyn w tym roku, w marcu w finale Gimnazjady 3:2 wygra Filipów. Pierwsz poow nasi zawodnicy zagrali bardzo dobrze strzelajc trzy bramki, w drugiej zaatakowali chopcy z Biaegostoku, mecz zakoczy si naszym zwycistwem 5:4.

Wyniki z grupy:
PG Filipów 5:0 Gimn. Ciechanowiec
PG Filipów 4:1 PG 8 oma
PG Filipów  6:0 Gimn. Kleosin

   Po turnieju trener Tomasz Ferenc relacjonowa: Z grupy wyszlimy z pierwszego miejsca aby nie spotka si z faworytem zawodów Gimnazjum nr 15 w Biaymstoku, który w rozgrywkach lokalnych wyrubowa imponujcy bilans bramek 38:1. Czym jest jednak futbol, niech wiadczy nasz mecz wierfinaowy z Trzciannem. Chopaki obili supki i poprzeczk a pika nie chciaa wpa do bramki przeciwników. Wtedy ich zawodnik z szesnastu metrów posa pikn petard pod poprzeczk i pika zatrzepotaa w siatce, zasonity bramkarz nic nie móg zrobi, przegrywamy 0:1. Gra si wyrównaa, niemoc strzelecka naszych trwa, ich bramkarz broni dobrze i szczliwie. Za 10 sekund mia by gwizdek, pakowanie manatków i wyjazd do domu, wtedy Bartek strzela, pika kozuje mija rce bramkarza i wolno wpada do bramki. Ta odrobina pikarskiego szczcia daje nam dogrywk, w której strzelamy dwie bramki, mecz koczy si wynikiem 3:1 i … gramy dalej.

Nastpny mecz gramy z druyn z Biaegostoku, z trybun dochodzi doping i znane z ligowych rozgrywek wyzwiska przeciwników. Chopaki bez emocji na zimno do przerwy strzelili sze bramek. Skoczy si doping umilky niesportowe okrzyki, mecz z Gimnazjum Sportowym nr 19 w Biaymstoku wygralimy 11:2. W pófinale wojewódzkim to wynik bardzo wysoki. Mecz finaowy gramy z faworytem turnieju Gimnazjum nr 15 w Biaymstoku. Pitnastka w tych zawodach rozbia wszystkich przeciwników nie dajc im nawet szansy do nawizania walki. Bya to dla nich te okazja do rewanu za przegrany fina Gimnazjady w Suwakach.   Do przerwy nasi zawodnicy pokazuj klas, strzelaj trzy pikne bramki i wtedy luz si skoczy, przeciwnik otrzsn si i ruszy do walki, bronimy wyniku, ostatecznie wygrywamy 5:4.

Tytu Mistrza Województwa w turnieju Coca Cola Cup jest dla nas bardzo duym sukcesem, ale nie przypadkowym, rok temu mielimy drugie miejsce, wczeniej byo czwarte, kilka lat temu zdobylimy fina i nie wyszlimy z grupy, to te jest wyczyn dla wiejskiego gimnazjum. Teraz czeka nas wielki fina w Gdasku .

Tytu mistrzowski zdobya druyna w skadzie: Bartek Brzozowski, Pawe Sierzputowski, Marcin Nowak, Mateusz Przemielewski, Patryk Rogucki, Bartek Guewski, Piotr Trzasko, Pawe Wasilewski, Adrian Jurewicz, Trener: Tomasz Ferenc

Królem strzelców turnieju zosta Bartosz Guewski, a najlepszym bramkarzem Piotr Trzasko. Piotrek nagrod dla najlepszego bramkarza otrzyma take w ubiegym roku.

 
Więcej artykułów…
Doradztwo zawodowe

 

Rodzina szkół

Cybernauci

Okienko zaufania

Kontakt z pedagogiem
szkolnym

Orzeł biały
Szukaj w serwisie