Z historii Filipowa
Strefa wiedzy
Linki

Rejonowy Konkurs Mitologiczny


2 czerwca czworo uczniów z klasy Va - Pawe Barszczewski, Nikola Benczyk, Oliwia Siekowska i Kacper Warejko-  wzio udzia w Rejonowym Konkursie Mitologicznym w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwakach. Pytania konkursowe nie byy atwe. Naleao wykaza si znajomoci "Mitologii" J. Parandowskiego oraz umiejtnoci interpretacji zwizków frazeologicznych powizanych z mitologi. Doskonale poradzi z tym sobie Kacper Warejko, zajmujc w konkursie II miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnika.
Gratulujemy wiedzy i yczymy kolejnych ...wieców laurowych.

 

 

 

16 kwietnia 2015r. Zespó Stokrotki prowadzony przez Pana Ireneusza Jurczyka wzi udzia w Regionalnym Dziecicym Festiwalu Piosenki Religijnej, który odby si w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwakach. Mio jest nam donie, e umiejtnoci naszych artystów zostay docenione i w kategorii zespoów nasi uczniowie wywalczyli I MIEJSCE. Gratulacje !!!

Skad Zespou „Stokrotki”: Kasia Kaczanowska, Wiktoria Kibitlewska, Ania Matyszkiel, Julia Jonio, Joanna Wiszniewska, Wiktoria Rusanowska, Ewelina Bielecka, Kinga Sawicka, Ula Mentel, Natalia Bitowska, Ola Jaroszuk, Ola Grzyb, Karolina Wronowska, Ania Bogdan, Gabrysia Zakiewicz,

 

9 kwietnia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawa II w Filipowie odby si VII Powiatowy Konkurs Recytatorski „Strofy Jana Pawa II”, który zorganizowano we wspópracy ze Starostwem Powiatowym w Suwakach. W konkursie wzio udzia 17 uczestników z gimnazjów w Bakaarzewie, Kaletniku, Raczkach, Starym Folwarku i Filipowie.

Wystpy uczniów ocenia komisja w skadzie:

   - Jolanta Kubrak;

   - Zofia Perkowska;

   - Maria Koodziejska.

Kady z uczestników wygosi jeden wybrany przez siebie utwór poetycki Karola Wojtyy.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Klaudia Pojawa z gimnazjum w Bakaarzewie

                 Joanna Tomaszewska z gimnazjum w Starym Folwarku

II miejsce - Anna Radzewicz z gimnazjum w Filipowie

                    Magdalena Drobiszewska z gimnazjum w Bakaarzewie

III miejsce –   Damian Kownacki z gimnazjum w Bakaarzewie

                    Dominika apiska z gimnazjum w Raczkach

Wyrónienia: Kamila Sikiewicz z gimnazjum w Filipowie

                      Sylwia Stankiewicz z gimnazjum w Kaletniku.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rk Dyrektora Zespou Szkó w Filipowie Pani Ewy ebkowskiej oraz Pani Anny Micielica ze Starostwa Powiatowego w Suwakach. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i podzikowania za udzia w konkursie. Nagrody w konkursie ufundowao Starostwo Powiatowe w Suwakach i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawa II w Filipowie. Konkurs objty patronatem Starosty Suwalskiego.

 

Podsumowanie Konkursu "Zbieraj-nie wyrzucaj"

Uczniowie Zespou Szk w Filipowie wzili udzia w konkursie na zbieranie zuytych baterii i akumulatorw zorganizowanym przez Marszaka Wojewdztwa Podlaskiego w ramach publicznej kampanii edukacyjnej ?Zbieraj- nie wyrzucaj?. Konkurs trwa od 28 padziernika do 28 listopada 2014r. W konkursie wziy udzia 84 szkoy.

Uczniowie Zespou Szk w Filipowie zebrali 346 kg baterii i zajli 11 miejsce ( szkoa , ktra zaja I miejsce zebraa 1201kg baterii).

W konkursie indywidualnym wrd uczniw, ktrzy zebrali najwicej baterii w swoich szkoach Mateusz limkowski ucze klasy Ib Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Filipowie zaj 7 miejsce ( zebra 300 kg baterii; zwycizca zebra 708 kg). W nagrod Mateusz otrzyma tablet.

Mateusz - Gratulacje !!!

 

Od 25 listopada do 10 grudnia realizowana bya w naszej szkole kampania Biaej Wstki pod hasem: ?Tato, synu ? Porozmawiajmy o mocy bez przemocy?.

Kampania wpisuje si w midzynarodow inicjatyw ?16 Dni przeciw przemocy ze wzgldu na pe?. Rwnie w Polsce podejmowane s rne inicjatywy upamitniajce kobiety-ofiary przemocy.

Gwnym celem kampanii jest uwiadomienie mieszkacom naszej gminy (dzieciom i dorosym) jak wany jest mski gos solidarnoci z ofiarami oraz wyraenie zdecydowanego sprzeciwu w kwestii przemocy wobec kobiet. Akcja ma take budowa spoeczn wiadomo, e przemoc ze wzgldu na pe stanowi pogwacenie praw czowieka.

Kampania skupia si na symbolice ?Biaej Wstki?, ktra przypita przez mczyzn i chopaka oznacza deklaracj nie tylko wyrzeczenia si stosowania przemocy, ale take reagowania, gdy si jest jej wiadkiem.

W rnych krajach wiata zaczyna si podkrela, e do aktywnego przeciwdziaania przemocy naley zaangaowa mczyzn. eby stao si to moliwe, trzeba mie wiadomo, e:

1) wikszo mczyzn nie uywa przemocy w bliskich zwizkach,

2) nie jest prawd, e wszyscy mczyni s potencjalnie brutalni,

3) przemoc mczyzn jest spowodowana czynnikami indywidualnymi i spoecznymi,

4) dla mczyzn, ktrzy dowiadczali przemocy, jest ona rdem powanej traumy, podobnie jak w przypadku kobiet.

W naszych dziaaniach skupilimy si przede wszystkim na promowaniu pozytywnych postaw chopakw i mczyzn. Pokazalimy, e warto przeamywa stereotypy i zorganizowalimy ?Pyszny Biay Wieczr?. Podczas wyjtkowych warsztatw Tatusiowie, Dziadkowie i Wujkowie z pomoc synw i crek wasnorcznie przygotowali swojej rodzince przysmaki: saatki, desery, koreczki, szaszyki, gofry, soki wyciskane ze wieych owocw i inne pyszne dania. Pan Stanisaw przygrywa na akordeonie.

Panie pracujce w szkole, orodku zdrowia, Urzdzie Gminy, GOPS-ie, GOK-u, WTZ-cie, sklepie, poczcie otrzymay pikne biae re.

Zaleao nam na rozpowszechnieniu wiedzy o kampanii. Mamy nadziej, e coraz wicej osb bdzie wraliwych na los ofiar przemocy.

Dzikujemy wszystkim, ktrzy zaangaowali si w dziaania. Gminnej Komisji Rozwizywania Problemw Alkoholowych dzikujemy za wsparcie finansowe.

Ambasadorzy kampanii Biaej Wstki
przy Zespole Szk w Filipowie

 
Więcej artykułów…
Doradztwo zawodowe

 

Rodzina szkół

Orzeł biały
Szukaj w serwisie