Z historii Filipowa
Strefa wiedzy
Linki

20 listopada 2013 r. w Zespole Szk w Judzikach odby si I Regionalny Konkurs Recytatorski " Jesie w poezji" dla uczniw klas II i III edukacji wczesnoszkolnej z terenu najbliszej gminy. Nasz szko reprezentowao dwoje uczniw: Amelia Panek kl. IIA recytowaa wiersz "Klonowe listki" i Piotr wierzbin kl. IIIA recytowa wiersz "Grzybobranie". Piotr wierzbin zaj II miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamitkowe dyplomy i upominki. . Gratulujemy !

 

9 listopada 2013 roku uczniowie Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawa II w Filipowie wzili udzia w Midzygminnym Konkursie Recytatorsko- Wokalnym "Tobie Ojczyzno", organizowanym w GOK w Raczkach. Gociem honorowym wydarzenia by genera brygady Leszek Boydar Zych ? Prezes Podlaskiego Oddziau Zwizku Pisudczykw i Towarzystwa Pamici Jzefa Pisudskiego oraz przedstawiciele wadz powiatu suwalskiego. W konkursie wzio udzia 69 osb. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejtnoci, tote jury miao nie lada problem z wyonieniem laureatw, wrd ktrych nie zabrako dzieci i modziey z Filipowa.

Wrd uczestnikw konkursu z naszej szkoy wyrniono nastpujce osoby. Najmodsi - Pawe Barszczewski i Adam Pszkowski zajli III i II miejsce w kategorii recytacja z klas I-III,

W kategorii: pie patriotyczna, klasy IV- VI wyrnienie otrzyma Mateusz Jurczyk.

W kategorii recytacja- gimnazjum I miejsce zaja Maria Sobuniewska, za III- Anna Radzewicz.

W kategorii : pie patriotyczna, gimnazjum II miejsce zaja Kinga Jurczyk.

Wszyscy uczestnicy reprezentujcy Zesp Szk w Filipowie wykazali si doskona znajomoci tekstw, wspania prezencj oraz zaangaowaniem. Zarwno osobom nagrodzonym, jak i pozostaym uczestnikom serdecznie gratulujemy. Opiekunami uczniw byli: p. Ireneusz Jurczyk, p. Renata Pszkowska oraz p. Katarzyna Panek.

 

W Zespole Szk im. Jana Pawa II w Kleosinie odbya si VIII edycja Wojewdzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Karola Wojtyy. Konkurs zosta objty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Owiaty i Wjta Gminy Juchnowiec Kocielny.

Recytatorskie umiejtnoci zaprezentowao 54 uczniw z 9 szk podstawowych i 10 gimnazjw noszcych imi Jana Pawa II z naszego wojewdztwa. Wrd nich byli uczniowie naszego gimnazjum: Ewelina Podbielska (IIB), Kamila Sikiewicz (IIB) i Maria Sobuniewska (IIB) wraz z nauczycielem prowadzcym Pani Jolant aborowsk.

Konkurs rozpocz Dyrektor Zespou Szk im. Jana Pawa II w Kleosinie pan Marcin Hodun, witajc zaproszonych goci, czonkw jury i uczestnikw. Ksidz Jzef Grygotowicz, pod ktrego przewodnictwem pracowao jury w interesujcy i peen humoru sposb opowiedzia zebranym kilka anegdot zwizanych z Karolem Wojty z czasw jego modoci, kiedy mia okazj razem z przyszym Papieem wdrowa po grach.

Nastpnie wysuchano recytacji przygotowanych przez uczestnikw konkursu. Modzie signa do utworw Ojca witego, ktre nios gbokie przesanie intelektualne, religijne, moralne, wymagaj starannej dykcji i zaangaowania w trakcie recytacji.

Po intensywnych obradach jury wyonio zwycizcw. W kategorii gimnazjw pierwsze miejsce zaja Weronika Maria Soma z Sokki, drugie miejsce ? Maria Sobuniewska z Filipowa, a trzecie ? Jakub Augustynowicz z Gimnazjum Nr 5 w Biaymstoku. Wrd wyrnionych gimnazjalistw znaleli si: Natalia Sekciska z Kleosina, Kamila Sikiewicz z Filipowa, Magorzata Makowska z Rudki, Tomasz Mantur z Jaboni Kocielnej, a take, Weronika Jankowska (Jawiy) oraz Justyna Sikorska (Sokka).

Gratulujemy naszym wychowankom udanego wystpu.

 

Konkursy

W roku szkolnym 2013/2014 biblioteka szkolna organizuje nastpujce konkursy:

? Konkurs ?Frekwencja na medal? dla uczniw klas IV ?VI szkoy podstawowej
i I-III gimnazjum ? II edycja;

? Konkurs czytelniczy ?Zosta mistrzem piknego czytania? dla uczniw
klas I-III gimnazjum ? II edycja;

? Konkurs selektywnej zbirki zuytych baterii ?Kto zbierze najwicej baterii?? dla wszystkich uczniw szkoy podstawowej, gimnazjum oraz dzieci z punktu przedszkolnego i oddziaw zerowych ? VII edycja;

? Konkurs selektywnej zbirki zuytych baterii ?Ktra klasa zbierze najwicej baterii?? dla wszystkich klas, punktu przedszkolnego i oddziaw zerowych ? VII edycja;

? Powiatowy konkurs recytatorski poezji Karola Wojtyy ?Strofy Jana Pawa II? dla uczniw wszystkich gimnazjw z powiatu suwalskiego ? VI edycja we wsppracy ze Starostwem Powiatowym w Suwakach.

Regulaminy konkursw dostpne s u organizatora oraz na gazetkach w bibliotece
i przed bibliotek.

Zapraszam uczniw Zespou Szk w Filipowie do udziau w konkursach.

Organizator: Magorzata Rant

 

Organizator : Szkoa Podstawowa i Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawa II w Filipowie.

Adresaci konkursu: Uczestnikami konkursu s uczniowie Szkoy Podstawowej im. Jana Pawa II w Filipowie oraz modzie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawa II.

Termin konkursu: Pisemny test odbdzie si w czwartek, 6 czerwca 2013 roku o godzinie 8 :45 w stowce szkolnej.

Czas trwania pisania testu ? 45 minut

Cele konkursu:

*ksztatowanie wartoci patriotycznych

*poznanie historii regionu

*rozwijanie umiejtnoci uczenia si

*poznanie walorw turystycznych wojewdztwa podlaskiego

Forma konkursu

Test w Szkole Podstawowej bdzie mia posta 15 zada zamknitych dotyczcych :

*znajomoci najwaniejszych zabytkw Podlasia

*wiadomoci o znanych postaciach wojewdztwa podlaskiego.

Konkurs w gimnazjum bdzie skada si z 30 zada zamknitych sprawdzajcych wiedz z :

  • Najwaniejszych dziejw Podlasia
  • Zabytkw wojewdztwa podlaskiego
  • Najpopularniejszych postaci Podlasia

rdo:

Przewodnik ,, 500 lat wojewdztwa podlaskiego?? zamieszczony na stronie internetowej Zespou Szk w Filipowie.

,,Postacie Podlasia?? ? zajcia projektowe.

Wycieczka do Paacu Branickich w Biaymstoku 25 maja 2013 roku

Wicej informacji >>>

 

Poeci Pogranicza Warmii i Mazur

"Cudze chwalicie, swoich nie znacie? uczennice Gimnazjum laureatkami X Konkursu Recytatorskiego im. Wacawa Klejmonta: "Poeci Pogranicza Warmii i Mazur"

28 lutego 2012 r. uczniowie III klasy gimnazjum: Magda Omiljan, Monika limkowska oraz Robert Orowski wzili udzia w etapie powiatowym X Konkursu Recytatorskiego im. Wacawa Klejmonta: "Poeci Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny". Etap powiatowy odby si w Bibliotece Publicznej w Bakaarzewie.
Komisja, pod przewodnictwem pani Marii Koodziejskiej, dyrektor Biblioteki im. Marii Konopnickiej w Suwakach, docenia uczniw naszej szkoy:
I miejsce w kategorii klas III gimnazjum zaja Magda Omiljan,
II miejsce przyznano Monice limkowskiej
Magda Omiljan otrzymaa rwnie nagrod specjaln za oryginaln interpretacj limerykw Wacawa Klejmonta.
Sowa uznania, za ciekaw recytacj, usysza Robert Orowski. Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Zesp Szk Bakaarzewie. Laureatki I i II miejsca zakwalifikoway si do finau konkursu dla laureatw powiatowych.

Fina X Konkursu Recytatorskiego im. Wacawa Klejmonta: "Poeci Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny" odby si 9 marca 2012 r. w Centrum Kultury w Olecku.
Wzio w nim udzia 50 uczniw z 11 szk podstawowych, 13 gimnazjw i 4 szk ponadgimnazjalnych z powiatw: oleckiego, godapskiego, suwalskiego i eckiego. W kategorii: III klasy gimnazjum, ponownie najlepsze okazay si uczennice naszej szkoy:
I miejsce zaja Monika limkowska
II miejsce uzyskaa Magda Omiljan
Laureatki recytoway wiersze Wojciecha Ktrzyskiego oraz limeryki Wacawa Klejmonta. Otrzymay nagrody, dyplomy i zaproszenie do udziau w uroczystej gali, podsumowujcej konkurs.
Zobacz wicej: http://olecko.wm.pl/95215,Uczniowie-czterech-powiatow-zmierzyli-sie-z-poezja.html#ixzz1pJoHeCYd

Podsumowanie X Konkursu Recytatorskiego im. Wacawa Klejmonta: "Poeci Pogranicza, Warmii, Mazur i Suwalszczyzny" miao miejsce 15 marca 2012 r. w Urzdzie Miasta w Olecku. Na gal zostali zaproszeni laureaci wraz z opiekunami, dyrektorzy szk oraz burmistrzowie i wjtowie, piastujcy funkcje w czterech powiatach.
W pierwszej czci uroczystoci, po oficjalnych wystpieniach, odby si koncert laureatw. Nagrodzeni recytowali swoje wiersze, za ktre otrzymali wiele dodatkowych nagrd i upominkw.
Ciepe sowa pod adresem laureatek naszej szkoy wyrazi obecny na uroczystoci wjt gminy, pan Sylwester Koncewicz, wrczajc uczennicom upominki.
Jednak najwicej wzrusze uczennicom sprawia pani Danuta Klejmont, ona poety, patrona konkursu, ktra poprosia o recytacj limerykw napisanych przez ma. Jej rado i umiech na twarzy byy w tym dniu najwiksz nagrod.
Uczta dla ducha zostaa zakoczona uczt dla ciaa, poniewa dyrektor szkoy, pani Ewa ebkowska, zaprosia laureatki wraz z opiekunk na obiad.
Anna Domaska
 

W dniu 24. 02. 2012 r. w godz:1100 ? 1200 odbya si ju V edycja szkolnego konkursu pt. ? I Ty moesz zosta Mistrzem Ortografii:? dla kl. IV-VI Szkoy Podstawowej w Filipowie. Uczniowie pisali dyktando ze suchu, sprawdzajce pisowni wyrazw z: u, , rz, , ch, h. Laureaci etapu szkolnego konkursu ortograficznego pojad na etap midzyszkolny do Wieliczek. Sponsorem nagrd w konkursie jest Dyrektor szkoy ?Ewa ebkowska. Lista laureatw i wyniki konkursu zostan ogoszone na stronie szkoy w cigu tygodnia od dnia konkursu. Organizatorami konkursu s corocznie nauczycielki j. polskiego ze Szkoy Podstawowej ? Agnieszka Jurewicz i Boena Wojciechowska.

 
Więcej artykułów…
Doradztwo zawodowe

 

Rodzina szkół

Orzeł biały
Szukaj w serwisie