Festiwal projektu ?Kompetencje kluczowe drog twrczego rozwoju? mia na celu:
1.Stworzenie moliwoci porwnywania osigni uczniw i grup uczniowskich
w imprezach regionalnych i ponadregionalnych. 2.Podwyszenie wiadomoci i ekspresji kulturalnej uczniw.
3.Doskonalenie dziaa kreatywnych uczniw w zakresie projektowania i prezentacji projektw.
4.Wyksztacenie umiejtnoci przezwyciania strachu i tremy.
5.Podniesienie poziomu wiedzy i umiejtnoci uczniw.
6.Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujcych na zajciach szkolnych.
W tegorocznym Festiwalu organizowanym dla wojewdztw: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmisko-mazurskiego, Szko Podstawow im. Jana Pawa II w Filipowie reprezentowaa klasa VI?b?, ktra wygraa w szkolnych eliminacjach. Uczniowie zaprezentowali inscenizacj ?Legendy Suwalszczyzny? , ktrej scenariusz czciowo sami uoyli. Podczas wystpu w Hajnwce modzi artyci wykazali si duymi umiejtnociami aktorskimi i organizacyjnymi. Uczestnictwo w festiwalu stanowio take ogromne doznanie artystyczne- kontaktu ze sztuk w rnych jej wymiarach (teatr, muzyka, plastyka) a take moliwo nawizania nowych znajomoci.