Projekt TEATR CTRL + V w Gimnazjum w Filipowie

W dniach: 13.05.2011 r. ? 20.05.2011 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawa II w Filipowie Stowarzyszenie Pedagogw Teatru w Warszawie realizowao projekt edukacyjno ? teatralny: ?Teatr CTRL + V?. Partnerami naszej szkoy w projekcie by Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie oraz szkoy licealne i gimnazjalne, jak rwnie stowarzyszenia edukacyjne z 10 miejscowoci (do 20 tys. mieszkacw), pozbawionych placwek teatralnych. Gwnym celem projektu byo ?wczenie w obieg kulturowy grupy modych ludzi podwjnie z niego wykluczonych?. To wykluczenie jest spowodowane oddaleniem Filipowa od miejscowoci, w ktrych znajduje si teatr ( Biaystok ? 150 km, Olsztyn ? 186 km) oraz niezrozumieniem kodu przekazu w teatrze, co powoduje niech modziey do spektakli. Braku na co dzie kontaktu z teatrem nie nadrobi nauczyciele, prowadzcy lekcje teatralne i organizujcy wyjazdy modziey na spektakle. Luki tej nie wypeni rwnie Gimnazjalny Klub Aktywnego Widza, dziaajcy w szkole i skupiajcy modzie zainteresowan filmem i teatrem. Projekt ?TEATR CTRL + V? sta si wic jednym ze sposobw ?wklejenia? modziey potrzeby uczestnictwa w kulturze i koniecznoci znajomoci dziedzictwa kulturowego naszego kraju. By realizowany w cigu trzech dni.
Projekt rozpocz si warsztatem teatralnym dla nauczycieli, nazwanym Ostrym Dyurem Teatralnym. Nastpnego dnia odby si warsztat dla modziey, przygotowujcy do obejrzenia spektaklu. Trzeci dzie projektu to wyjazd modziey do teatru i wsplne obejrzenie przedstawienia.

Ostry Dyur Teatralny

Zajcia w ramach projektu przeprowadziy panie: Justyna Sobczyk i Dorota Piwowarska (Stowarzyszenie Pedagogw Teatru w Warszawie). Prac rozpoczy od warsztatu dla nauczycieli pracujcych w Zespole Szk w Filipowie i okolicznych szkoach oraz instytucjach edukacyjnych. W Ostrym Dyurze Teatralnym wziy udzia panie: Alicja Szuliska (wicedyrektor szkoy), Agnieszka Jurewicz, Boena Wojciechowska, Agnieszka Adamowicz, Anna Kozowska, Katarzyna Butkiewicz, Janina Winiewska, Helena Winiewska, Renata Pszkowska, Anna Smokowska, Justyna Jackiewicz (Warsztat Terapii Zajciowej w Filipowie), Elbieta Jurewicz (Gimnazjum w Jeleniewie), Celina Czarniecka (Gimnazjum w Bakaarzewie) oraz Anna Domaska (koordynator projektu).
Dziki warsztatowi uczestniczki poznay lub przypomniay metody aktywizujce prac z uczniami, poznay sposoby konstruowania wasnych scenariuszy, miay moliwo grania na scenie i? dobrze wsplnie si bawiy.
Na zakoczenie otrzymay materiay edukacyjne i zawiadczenia o udziale w projekcie.

?Kiedy szo lepiej?? - warsztat dla modziey

W warsztacie dla modziey wzili udzia uczniowie gimnazjum: Kinga Osewska, Anna Moejewska, Karolina Orowska, Magdalena Omiljan, Martyna Jodziewicz, Robert Orowski, Monika limkowska, Joanna Pliszko, Katarzyna Kibitlewska, Maciej Hanc, Anna Drobiszewska, Magdalena Jamruka, Aleksandra Kardel, Paulina Sierzputowska, Joanna Szymanowska, Dominika Smokowska, Paulina Sidorowicz i Katarzyna Stakiewicz.
Prowadzce zajcia postaray si przekona uczestnikw, e teatr moe by dla nich obszarem bliskim i zrozumiaym. Uczniowie sprawdzili, czym jest wsplna aktywno twrcza, jak wyzwala energi i w jaki sposb pobudza do dziaania.
Warsztat teatralny dla modziey pozwoli na pokonywanie rnego typu barier psychologicznych, pomg w komunikacji i pozwoli na indywidualn wypowied. Uczniowie, podczas pracy nad autoprezentacj, uczyli si poznawa siebie, swoje koleanki i kolegw, co bdzie miao wpyw na ich rozwj i stanie si inspiracj do dalszych dziaa, nawet w dorosym yciu.

?Kiedy szo lepiej? ? spektakl teatralny

Ostatni czci projektu by udzia modziey w spektaklu teatralnym. Panie prowadzce warsztaty wybray spektakl przygotowany przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Bya to sztuka na podstawie utworu Emmanuela Darley?a pt. ?Kiedy szo lepiej? w reyserii Kuby Kowalskiego.
Wybr spektaklu okaza si strzaem w dziesitk. Modzi ludzie, odpowiednio przygotowani do odbioru przedstawienia, zrozumieli przekaz. Podczas drogi powrotnej z Olsztyna skandowali: ?Nie lewica, nie prawica, tylko Raul Poldwica?. Trwajc w rzeczywistoci Darley?a, bawili si sowami, trafnie wymylajc je tak, by pasoway do Farsji, do egzystencji Raula Poldwicy, jego ony, crki i psa Piepsi.
Uczestnicy projektu zrozumieli, jakim zagroeniem jest ycie bez pracy, bez perspektyw, nawet bez wosw, lecz z pilotem w rce. Pojli rwnie fasz wiata reklam i zud szczcia celebrytw.
Dopenieniem odbioru stao si wsplne zdjcie oraz krtka rozmowa z aktork kreujc jedn z gwnych rl.

Dzikuj osobom i instytucjom, ktre przyczyniy si do realizacji projektu TEATR CTRL + V w Filipowie:
Stowarzyszeniu Pedagogw Teatru w Warszawie za pozyskanie funduszy i Partnerw do realizacj projektu
Paniom: Justynie Sobczyk i Dorocie Piwowarskiej za interesujce przeprowadzenie warsztatw
Pani Dyrektor, Ewie ebkowskiej, za stworzenie Partnerstwa w realizacji projektu oraz za dofinansowanie dziaa
Pani Wicedyrektor, Alicji Szuliskiej, za udostpnienie przestrzeni do realizacji projektu oraz wsparcie podczas zaj

Koordynator projektu
Anna Domaska